montessori

Aktualna data: 25 lipca 2017r

nasze galerie

Ramowy plan dnia

Ramowy rozkład dnia

 

6:30 - 8:15

Zabawy według inwencji dzieci: zabawy i ćwiczenia w poszczególnych obszarach edukacyjnych, ćwiczenia ruchowe, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-wyrównawczym i wychowawczym, praca zdzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne, planszowe,prace porządkowe, zabawy i ćwiczenia z elementami logopedii, kinezjiolgii, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.

  8:15 - 9:00

Przygotowanie do śniadania: czynności porządkowo-gospodarcze, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe - śniadanie

  9:00 - 10:30

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze z całą grupą dzieci i indywidualne w oparciu
o podstawę programową, realizowane systemem edukacyjno - wychowawczym Marii Montessori z wykorzystaniem specyficznego materiału rozwojowego.

  10:30 - 11:15

Pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnice i porządkowe.

  11:15 - 12:00

Przygotowanie do obiadu: czynności porządkowo-gospodarcze, samoobsługowe, zabiegi higieniczne, - obiad.

  12:00 - 12:30

Odpoczynek dzieci: lekcje ciszy, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie utworów literatury dziecięcej o charakterze terapeutycznym, wychowawczym i edukacyjnym.

  12:30 - 13:45

Wspieranie indywidualnych działań dzieci z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb. Praca z materiałem montessoriańskim, praca wolna dzieci.

  13:45 - 14:15

Przygotowanie do podwieczorku: czynności porządkowe, samoobsługowe, higieniczne - podwieczorek.

  14:15 - 16:30

Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, pobyt na świeżym powietrzu, zabawy integracyjne, prace porządkowe.

  Czas pracy przedszkola:

w ciągu roku liczba miesięcy 12
w okresie od dnia  1 wrzesnia   do dnia   31 sierpnia
w ciągu dnia od godz.  6:30   do godz. 16:30
przerwa wakacyjna  od dnia  01 lipca do dnia 31 sierpnia        
Podczas przerwy wakacyjnej na terenie miasta zawsze jest pełniony dyżur przez dwa wyznaczone przedszkola.

losowe fotografie zobacz wszystkie
131621
WP 20161003 040
110830
103512