montessori

Aktualna data: 20 września 2017r

nasze galerie

Ramowy plan dnia

Ramowy rozkład dnia

 

6:30 - 8:15

Zabawy według inwencji dzieci: zabawy i ćwiczenia w poszczególnych obszarach edukacyjnych, ćwiczenia ruchowe, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-wyrównawczym i wychowawczym, praca zdzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne, planszowe,prace porządkowe, zabawy i ćwiczenia z elementami logopedii, kinezjiolgii, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.

  8:15 - 9:00

Przygotowanie do śniadania: czynności porządkowo-gospodarcze, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe - śniadanie

  9:00 - 10:30

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze z całą grupą dzieci i indywidualne w oparciu
o podstawę programową, realizowane systemem edukacyjno - wychowawczym Marii Montessori z wykorzystaniem specyficznego materiału rozwojowego.

  10:30 - 11:15

Pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnice i porządkowe.

  11:15 - 12:00

Przygotowanie do obiadu: czynności porządkowo-gospodarcze, samoobsługowe, zabiegi higieniczne, - obiad.

  12:00 - 12:30

Odpoczynek dzieci: lekcje ciszy, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie utworów literatury dziecięcej o charakterze terapeutycznym, wychowawczym i edukacyjnym.

  12:30 - 13:45

Wspieranie indywidualnych działań dzieci z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb. Praca z materiałem montessoriańskim, praca wolna dzieci.

  13:45 - 14:15

Przygotowanie do podwieczorku: czynności porządkowe, samoobsługowe, higieniczne - podwieczorek.

  14:15 - 16:30

Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, pobyt na świeżym powietrzu, zabawy integracyjne, prace porządkowe.

  Czas pracy przedszkola:

w ciągu roku liczba miesięcy 12
w okresie od dnia  1 wrzesnia   do dnia   31 sierpnia
w ciągu dnia od godz.  6:30   do godz. 16:30
przerwa wakacyjna  od dnia  01 lipca do dnia 31 sierpnia        
Podczas przerwy wakacyjnej na terenie miasta zawsze jest pełniony dyżur przez dwa wyznaczone przedszkola.

losowe fotografie zobacz wszystkie
093417[2]
102722
PBA50124
DSCN1096